Soups

Súp hải sản chua cay bọc bánh giòn
Seafood soup baked puff pastry 

Price: 195,000 VND

Súp bò cay nấm rừng bọc bánh giòn
Beef & forest mushroom spicy soup baked puff pastry

Price: 195,000 VND

Súp vẹm xanh cà ri & bánh mì bơ tỏi
Curried mussel soup w/ garlic bread

Price: 145,000 VND

 

All price are in VND
Giá niêm yết bằng VND