Pasta & Noodles

Mì ý dùng sốt cà chua & ớt nướng
Spaghetti w/ grilled capsicum & tomato sauce 

Price: 95,000 VND

Mì ý xào ngêu & bánh mì giòn
Spaghetti w/ clams & toasted breadcrumbs

Price: 115,000 VND

Mì ý xào hải sản sốt cà chua
Seafood spaghetti w/ tomato sauce

Price: 130,000 VND

Mì ý sốt bò bằm
Spaghetti bolognese

Price: 125,000 VND

Mì dẹp cá hồi sốt kem
Salmon carbonara pasta

Price: 175,000 VND

Mì dẹp gà nướng & rau củ
Pasta w/ grilled chicken & vegetable

Price: 155,000 VND

Mì gà quay
Roasted chicken noodles

Price: 115,000 VND

Bún thịt nướng & chả nướng
Grilled pork & pork cake vermicelli platter

Price: 105,000 VND

Phở áp chảo bò
Sauteed “phở” w/ beef  & veggie

Price: 115,000 VND

Hủ tíu hải sản
Seafood & pork vermicelli noodles

Price: 95,000 VND

Phở bò
Beef “phở” in soup

Price: 95,000 VND

Mì xào giòn hải sản
Crispy noodles w/ stir fried seafood

Price: 95,000 VND

Bún bò Huế
“Huế” style beef noodles

Price: 85,000 VND

All price are in VND
Giá niêm yết bằng VND