Yogurt Parfait


Trái cây yogurt, nho khô, gạo lức, yến mạch và các loại đậu
Yogurt, dried grapes, crispy brown rice, oat & nuts

Trái cây theo mùa
Seasonal Fruits

Price: 85,000 VND

Xoài
Mango

Price: 85,000 VND

Dâu
Strawberry

Price: 85,000 VND

Đào
Peach

Price: 85,000 VND

All price are in VND
Giá niêm yết bằng VND