Tea & Fruits

Trà bạc hà & thơm
Peppermint & pineapple tea 

Price: 69,000 VND

Trà trái lựu & hoa bụp giấm
Pomegranate & hibiscus tea

Price: 69,000 VND

Trà gừng & sả cây
Lemongrass & ginger tea

Price: 69,000 VND

All price are in VND
Giá niêm yết bằng VND