Mocktails

Chuối & Cà phê
Banana Espresso

Price: 65,000 VND

Xoài & Chanh dây
Mango Passion Fruit

Price: 75,000 VND

Mãng cầu & Việt quất
Soursop Blueberry

Price: 70,000 VND

Chuối & Cam tươi
Banana & Orange

Price: 65,000 VND

Mít & Dừa nước
Jack fruit & Nipa palm

Price: 70,000 VND

All price are in VND
Giá niêm yết bằng VND