Mixed Fresh Fruits

Cóc ép xí muội
Salted plum &  Spondias juice

Price: 65,000 VND

Cam / Chanh dây / Chanh tươi/ Thơm/ Dưa Hấu
Orange juice / Passion juice / Lemon juice/ Pineapple/ Watermelon

Price: 60,000 VND

Dừa trái
Fresh Coconut

Price: 40,000 VND

Đá me trái thơm
Tamarind & pineapple

Price: 65,000 VND

Dâu, thơm & chanh tươi
Strawberry, pineapple & lime

Price: 69,000 VND

Dưa leo & táo xanh, cần tây, hạt chia
Cucumber, apple, celery and chia seeds

Price: 75,000 VND

Dưa hấu & Gừng tươi
Watermelon & ginger

Price: 69,000 VND

All price are in VND
Giá niêm yết bằng VND