Ice Blended

Thạch sương sáo & cà phê
Grass jelly & Espresso

Price: 70,000 VND

Sô cô la & Bạc hà
Mint & Chocolate

Price: 70,000 VND

Bánh Flan & Sô cô la
Flan Caramel & Chocolate

Price: 70,000 VND

Bánh Oreo & Sô cô la
Chocolate Cookie & Cream

Price: 70,000 VND

All price are in VND
Giá niêm yết bằng VND