Corn Silk

Râu bắp hoa cúc đường phèn
Corn silk, saisy 

Price: 59,000 VND

Râu bắp nha đam hạt chia
Corn silk, alo vera & chia seeds

Price: 65,000 VND

Râu bắp dừa nước hạt chia
Corn silk, nipa palm & chia seeds

Price: 59,000 VND

 

All price are in VND
Giá niêm yết bằng VND